Home
Autovermietung Hattric
Kfz-Sachverständigenbüro
Leistungen
Schadensregulierung
Rechtsgebiete
Schadenmelden
HATTRIC POLSKA
Home
ZAKRES DZIAŁANIA
SPECYFIKACJA USŁUG
ZAGRANICZNY SPRAWCA
DEPARTAMENT PRAWNY
ZGŁOSZENIE SZKODY ONLINE
HATTRIC  ONLINE
Hattric downloaden
Fotos
Hattric-Allianz
Kontakt
Linkliste
Allianz Polska

Szanowni Państwo!

Sukcesywnie    z     roku  na  rok   wzrasta   liczba    uczestników    ruchu  drogowego  podróżujących do Polski  lub   jadących   Tranzytem   przez teren    naszego   Kraju.     Równocześnie    nie   należy   zapominać,   iż  sukcesywnie   rośnie        liczba    obywateli   Polski   wyjeżdzających na urlopy   po za  grance Kraju i co raz to częściej w poszukiwaniu własnej przyszłości.        Naturalną   rzeczą   jest, że równolegle wzrasta także i liczba kolizji oraz   wypadków drogowych (w  szczególności w okresach urlopowych) , w których  zdarzenie kolizji czy wypadku drogowego jest  wysoce prawdopodobne mogące spotkać każdego z nas.

Czasem     na   pozór    niewinnie wyglądające  zdarzenia  drogowe- kolizje  mogą prowadzić do długotrwałej procedury likwidacji powstałej szkody a co gorsze coraz częściej nieprawniej procedury likwidacji powstałej szkody.  Bardzo często dopiero w trakcie procedury likwidacji powstałej, okazuje się, że z pozoru proste sprawy stają się górą lodową nie do przebrnięcia. Często z pozozu błache fakty   miały znaczący wpływ na  niezadawalający stan sprawy. Bardzo trudno jest naprawiać błędy po czasie, kiedy często materiały dowodowe, które już na początku postępowania likwidacji szkody mogły być zabezpieczone, zabezpieczonymi nie były.  

Poszkodowany w zdrzeniu drogowym kolizji czy wypadku drogowym nie widząc innych możliwość w większości przypadków  spraw zgłasza  roszczenia  odszkodowawcze  nie bezpośrednio do Firmy Ubezpieczeniowej  zagranicznego sprawcy  zdarzenia  za granicą a do pośrednika czyli tzw. Korespondenta polskiego, który reprezentujący interesy zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego  wykonuje czasochłonną likwidacje szkody, często a nawet bardzo często odbiegającą od możliwości uzyskania wszelkich należnych kosztów poszkodowanemu.

Procedury likwidacji takich szkód są długotrwałe, gdyż   Korespondent czyli partnerski polski przedstawiciel ubezpieczeniowy musi nie rzadko długo czekać oczekiwać  na  zajęcie decyzji przez Firmę ubezpieczeniową sprawcy zdarzenia. Do czysu uzyskania takoej decyzji, korespondent Polski nie może wypłacić poszkodowanemu należnego odszkodowania.  

Aby    zapobiec    właśnie      takim    sytuacją    ugruntowana   została Firma  HATTRIC INTENATIONALES     ZENTRUM    DER SCHADENBEHEBUNG  KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO CZYLI MIEDZYNARODOWE CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD i dzieki czemu, chcielibyśmy Państwu zaoferować swoje  usługi .

Bazując na ogromnym doświadczeniu, wiedzy, naszych  Prawników z Departamentu Prawnego Firmy Hattric, oraz w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę naszych niemieckich i polskich Biegłych  Sądowych w stanie zaproponować Państwu naszą ofertę pomocy w dochodzeniu roszczeń odszkodowania bezpośrednio od zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia drogowego. Jesteśmy również w stanie   wykonać bezpłatnie niezbędną opinie techniczna tzw. GUTACHTEN,  która stanowi podstawę wypłaty odszkodowania a wszególności niewątpliwie przyśpieszy  zakończenie procesu likwidacji powstałej szkody poprzez wypłatę rzetelnie naliczonego odszkodowania.  

W trakcie procesu likwidacji powstałej szkody komunikacyjnej, wszelkie powstałe koszty  wykonanej opinii technicznej  GUTACHTEN  są zregóły wypłacane naszej Firmie bezpośrednio od zagranicznego ubezpieczyciela spracy kolizji, Niemiecką, Austriacką ,Francuską Czeską, Polską Firmę ubezpieczeniową  ale także i inne odpowiedzialne zagraniczne  Firmy ubezpieczeniowe .

Świadczone przez naszą Firmę usługi zapewnią każdemu poszkodowanemu profesjonalne zapewnienie toku procesu likwidacji powstałej szkody w szczególności z położonym naciskiem na jak najbardziej korzystny dla poszkodowanego  wariant likwidacji powstałej szkody.   

Powyższe warunki w większości przypadków odpowiadają procesowi likwidacji powstałych szkód komunikacyjnych na terenie całej Europy.                                           Wybierając z Polski 

                                          0049 (6235)4939748

                                   info@firma-hattric.de


                                           Wybierając z Niemiec 

                                              06235/4939748 

                                   info@firma-hattric.de
Zapraszamy !

FIRMA  HATTRIC zaprasza  serdecznie    do zapoznania się z całą treścią naszej strony internetowej.